lördag 10 september 2011

Gerardo Hernández hälsar alla vänner till De5 i Sverige

I sitt senaste brev (avsänt den 31 augusti) till alla vänner i Sverige konstaterar Gerardo inledningsvis att vårt senaste brev nådde honom en månad efter det att det skickades från Sverige. Brevet dessförinnan överlämnades till honom först efter nästan två månader. ”Det är så breven till mig ’processas’ här”, konstaterar han.

Om 22-juli-massakern i Oslo skriver han att rapporteringen i USA varit omfattande, men att ”man har kunnat notera att ’tonen’ speglat det förhållandet att terroristen inte var vare sig invandrare eller muslim … ”.

Han framhåller vikten av att Saul Landaus nya film når ut till så många som möjligt.

Vad gäller det juridiska läget konstaterar han att de slutgiltiga inlagorna i överklagandet till distriktsdomstolen i Miami nu ligger på bordet. ”Nu kan domaren ta så lång tid som hon vill på sig, för att bestämma om vi ska få en hearing eller inte. Sen kan hon ta hur lång tid som helst på sig för att bestämma sig för om hon ska besluta i vår favör. Jag förväntar mig inget gott från henne; men vi kanske har en möjlighet i appellationsdomstolen.”

Grunden till Gerardos pessimism vad gäller Distriktsdomstolen i Miami är naturligtvis domaren Joan Lenards agerande tidigare. Och grunden till hans försiktiga optimism vad gäller appellationsdomstolen i Atlanta, dit De5 kan ta överklagandet om Lenard går emot dem, är förmodligen det förhållandet att en av tre domare – Judith Kravitch – tidigare velat frikänna honom helt på åtalspunkt III (som ledde till livstidsstraff för Gerardo), medan en annan domare, Stanley Birch, lutade åt det samma, men nöjde sig med att – på ett väldigt krystat sätt – uttrycka förhoppningen att överklagandet skulle tas upp av Högsta Domstolen. Högsta Domstolen tog – skandalöst nog – inte sig an fallet. Om det nya överklagandet kommer till Atlanta får Birch en möjlighet att rehabilitera sig.

”Alltihop kan ta månader, till och med år”, skriver Gerardo. ”Det är därför ert solidariska arbete i kampen för rättvisa är så viktigt. Jag sänder en hälsning från oss fem till alla våra vänner i Sverige. Stort tack för er solidaritet, och en stor kram”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar